Teddy Bear

پری دختر یک مامان و بابای وبلاگ نويس


نیومد

همه شبها باید یک کسی پیش من باشه. ولی امشب کسی نیومد. من از دست بابا و مامانم ناراحتم.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٧ - من و پری