Teddy Bear

پری دختر یک مامان و بابای وبلاگ نويس


 

من دیشب داشتم میرفتم زیر ماشین. مادرم جیغ زد. و ماشین بوق زد. و من خیلی ترسیدم و گریه کردم.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦ - من و پری